Odluka o uvođenju faktora korekcije po temperaturi