OBJAVA PODATAKA O SPONZORSTVIMA I DONACIJAMA U 2013. godini

Na temelju zahtjeva od Ministarstva pravosuđa odnosno samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Plinkom d.o.o.  ovim putem objavljuje sponzorstva i donacije u 2013. godini i to za:

  • Sportske igre MUP-a u iznosu od 200,00 kn