Izvješće o kvaliteti plina 2014. godina

 

Kvaliteta prirodnog plina u 2014.g.

 

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 158/13) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (PLINACRO 12/13), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=576 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 158/13).

 

Standardna kvaliteta plina

Izvješće o kvaliteti plina

Kloštar_Podravski_2014

Kloštar Podravski(1)