Obavijest o promjeni faktora korekcije prema temperaturi

Poštovani,

Obavještavamo Vas da se faktor korekcije prema temperaturi u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja mijenja te iznosi 1,0360 sukladno članku 60. i prilogu 1. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (N.N. 158/13).

NAČIN IZRAČUNA FAKTORA KOREKCIJE OBUJMA PLINA