Izvješće o kvaliteti plina 2015. godina

Kvaliteta prirodnog plina u 2015.g.

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 158/13) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (PLINACRO 12/14), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=241 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 158/13).

Standardna kvaliteta plina

Izvješće o kvaliteti plina

Kloštar Podravski 2015

Kloštar Podravski