Poštovani,

 

 

Obavještavamo Vas da ćemo u periodu od svibnja do rujna (u ljetnim mjesecima) vršiti procjenu potrošnje plina za kupce iz kategorije kućanstvo na temelju potrošnje plina u istom periodu prethodne godine. Procjenu potrošnje plina započeli smo od 01.06.2018. godine za obračunski mjesec svibanj 2018. godine.

Ponovno očitanje potrošnje plina izvršiti ćemo 30.09.2018. godine.

Ukoliko želite da Vam i ubuduće mjesečna potrošnja plina bude obračunata prema stvarno potrošenim količinama plina, molimo da stanje brojila očitano na zadnji dan u mjesecu dostavite najkasnije do 3. u narednom mjesecu.

Očitanje brojila možete javiti svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati na telefon 033/782-202 ili osobnom dostavom u prostorije naše tvrtke na adresi Pitomača, Vinogradska 41.

 

S poštovanjem,

 

Komunalno Pitomača d.o.o.

 

Zdravko Paša, ing.