O nama

Osnovni podaci

Plinkom d.o.o. za distribuciju plina
Pitomača, Vinogradska 41
Predmet poslovanja: Distribucija plina

Matični broj: 2384574
MBS: 010069728
OIB: 92107053211

2402006-1100527034 (Erste & steiermärkische bank)

Trgovački sud u Bjelovaru
Osnivač: Komunalno Pitomača d.o.o. i Općina Pitomača
Temeljni kapital: 920.000,00 kuna
Direktor: Dražen Derežić, dipl.ing.

Djelatnost društva: distribucija plina

Dozvola za obavljanje energetske djelatnosti – Plinkom d.o.o. od 07. srpnja 2014. godine