OVLAŠTENI IZVOĐAČI PRIKLJUČAKA

Izvođač priključaka  na našem distributivnom području je jedino Plinkom d.o.o., Pitomača, Vinogradska 41.
Izvođač priključaka osim Plinkom d.o.o. može biti i druga pravna ili fizička osoba uz slijedeće uvjete:
Dostavu izvatka iz sudskog registra ili obrtnice iz koje je vidljivo da je pravna ili fizička osoba registrirana za poslove izvođenja plinskih instalacija
Dostavu važećih atesta zavarivača za zavarivanje čeličnih ili PEHD cijevi
Dostavu važećih atesta opreme potrebne za zavarivanje

OVLAŠTENI IZVOĐAČI PLINSKIH INSTALACIJA

Izvođači plinskih instalacija na distributivnom području Plinkom-a d.o.o. mogu biti svi oni koji su registrirani za izvođenje plinskih instalacija uz uvjet da prije izvođenja instalacija dostave kod distributera – Plinkom d.o.o. dokument o registraciji (rješenje ili obrtnicu) i važeće ateste za rad.

PLINOINSTALATERI KOJI SU OVLAŠTENI ZA RAD NA NAŠEM DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU:

INSTALACIJE ŽIVKO, obrt za vodu, plin, grijanje i hlađenje, vl. Darko Živko, Otrovanec 103, gsm: 098/902-6557
TERMOPLINSKE INSTALACIJE ” ŠIMUNIJA ” DARKO ŠIMUNIJA, VELIKA ČREŠNJEVICA 103, gsm: 098/904-6556
INSTALATER MIHA, obrt za instalacije vode, plina, grijanja i hlađenja, vl. Mihael Geci, Pitomača, Ljudevita Gaja 11, gsm: 098/900-7135

OVLAŠTENI DIMNJAČARI

Ovlašteni dimnjačari su oni koji imaju koncesiju za rad na našem distributivnom području:
DIMKO d.o.o., Pitomača, Dravska 275, gsm: 091/205-8343

OVLAŠTENI SERVISERI PLINSKIH TROŠILA

Ukoliko želite kontaktirati ovlaštenog plinoservisera vašeg plinskog trošila, molimo Vas da se obratite dobavljaču kod kojeg ste nabavili trošilo.

DEŽURNI TELEFON

033 782 202
099 2782 202

BESPLATNI TELEFON

0800 200 191