DOKUMENTI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU IZVOĐAČA RADOVA PLINSKIH INSTALACIJA

1.  Uvjerenje o ispitivanju zavarivača

2.  Uvjerenje o kvaliteti (certifikat) ugrađenih cijevi i cijevnih lukova

3.  Potvrda o sukladnosti (atest) ugrađenih ventila

4.  Potvrda o sukladnosti za regulator tlaka i plinomjer

5.  Potvrda o sukladnosti za plinska trošila

6.  Zapisnik o ispitivanju plinske instalacije

7.  Zapisnik puštanja u rad plinskih trošila od strane ovlaštenih servisera

 

Svi zapisnici o ispitivanju plinske instalacije moraju biti ovjereni od strane izvođača radova, distributera plina i investitora.

Plinomjer mora biti u izvedbi s temperaturnom korekcijom.

Politika upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom

Certifikati

DEŽURNI TELEFON

033 782 202
099 2782 202

BESPLATNI TELEFON

0800 200 191