DIMOVODI

Samo uz dovoljnu opskrbu zraka za izgaranje i pravilnim odvodom plinova izgaranja u atmosferu (ponajprije iznad krova), te redovitom kontrolom dimovodnih uređaja, korisnici plina imati će najveću sigurnost i ekonomičnost pri uporabi trošila na prirodni plin.

Kontrolu i čišćenje dimnjaka prepustite vašem dimnjačaru, intervali kontrole i čišćenja propisani su općinskom Odlukom o dimnjačarskoj službi.

Kod nabave novih plinskih trošila tražite savjet (od prodavača, od servisera ili od dimnjačara) na koju vrstu dimnjaka i od kojeg materijala se isto može priključiti.

Obični zidani dimnjaci nisu pogodni za novija plinska trošila.

DEŽURNI TELEFON

033 782 202
099 2782 202

BESPLATNI TELEFON

0800 200 191