Godišnji izvještaj o kvaliteti plina za 2019. godinu
Kvaliteta prirodnog plina u 2019.g.

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (PLINACRO 50/18), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama http://www.plinacro.hr/default.aspx?id=918 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 50/18).

Standardna kvaliteta plina

Izvješće o kvaliteti plina – 2019. godina

20191201_20191231 – NCV_DS_20200103_1