Propisi

Distribucija i opskrba plina je regulirana energetska djelatnost koja se obavlja kao javna usluga. Javna usluga je usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja usluge, uvažavajući sigurnost, redovitost i kvalitetu usluge, zaštitu okoliša, učinkovitost korištenja energije i zaštitu okoliša, a obavlja se prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenim zakonom.

Djelatnost distribucije i opskrbe plina uređena je ovim propisima:

 1. Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 40/07, 152/08, 83/09, 114/11)
 2. Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina (Narodne novine, br. 126/10, 128/11)
 3. Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 50/09)
 4. Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/09)
 5. Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/09)
 6. Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom (Narodne novine, br. 43/09)
 7. Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 151/08, 13/09, 2/11)
 8. Tarifni sustav za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 34/07, 47/07, 87/09, 13/12)
 9. Tarifni sustav za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 34/07, 47/07, 44/10, 13/12)
 10. Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 32/06, 3/07)
 11. Tarifni sustav za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 134/11, 2/12)
 12. Uredba o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom (Narodne novine, br. 112/08, 92/09, 153/09)
 13. Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu (Narodne novine, br. 103/09)
 14. Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca (Narodne novine, br. 153/09)
 15. Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 92/09)
 16.  Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 154/08)
 17. Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 158/09)
 18. Odluka o provedbi posebne mjere za ublažavanje porasta cijena prirodnog plina u kućanstvima u 2011. godini (Narodne novine, br. 148/10)
 19. Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina (Narodne novine, br. 73/09)
 20. Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 27/10)
 21. Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce (Narodne novine, br. 92/11, 154/11)
 22. Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 137/11, 12/12, 15/12)