Područje distribucije plina obuhvaća deset od dvanaest naselja Općine Pitomača (distribucijom nisu obuhvaćeni Starogradački Marof i Križnica). Pokrivenost distribucije prirodnim plinom  je cca 95%.

Duljina distributivne plinovodne mreže iznosi 110 000 metara od toga je 90 000 metara od PEHD cijevi i 20 000 metara čeličnih plinovoda.

Duljina priključaka  (plinovod od glavne ulične cijevi do kućnog mjernog seta) na distributivnoj mreži iznosi cca 30 000 metara

Radni tlak plinovodne mreže je 3 bar-a

Distribucijom plina obuhvaćena su naselja:

Grafički prikaz distribucijskog područja

Plin shema na topogravskog karti sa naseljima-Model

http://www.hera.hr/hrvatski/iplin/