Tipski ugovor o priključenju na plinski distributivni sustav

UGOVOR O DISTRIBUCIJI PLINA PLINKOM d.o.o. – prijedlog