Plinofikacija mjesta Pitomače započinje 1974. godine izgradnjom mjerno redukcione stanice u Pitomači (mrs Pitomača). Paralelno se započinje i izgradnja uličnih plinovoda.

Uličnim plinovodima u prvoj fazi izgradnje 1975. godine obuhvaćen je tzv. centar samoga mjesta Pitomača, te plinovodi u svaku ulicu po par stotina metara.

U drugoj fazi plinofikacije, plinoficirane su ulice Štrosmajerova do kraja, Janka Draškovića, Mažuranićeva, Pavleka Miškine i Tina Ujevića.

Do 1993. godine distribuciju plina na području Pitomače vrše Komunalije Đurđevac.

1993. godine novoosnovana Općina Pitomača osniva svoje Javno komunalno poduzeće, sada Komunalno Pitomača d.o.o., koje između ostalih djelatnosti preuzima i distribuciju plina od Komunalija Đurđevac.

1995. godine započinje plinofikacija cijele Općine Pitomača, kojom su obuhvaćena sva sela, osim Starogradačkog Marofa i Križnice, te sve ulice Pitomače

2008. na osnovu Zakona o tržištu plina (NN 40/07.) Komunalno Pitomača d.o.o. vrši odvajanje djelatnosti distribucije plina u novo trgovačko društvo PLINKOM d.o.o. za distribuciju plina Pitomača.