Kvaliteta prirodnog plina u 2024.g.

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21 ), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21).

Standardna kvaliteta plina

Izvješće o kvaliteti plina – 2024. godina

20240301_20240315_-_GCV_DS20240402

20240301_20240331_-_GCV_DS20240402

20240316_20240331_-_GCV_DS20240402