Kvaliteta prirodnog plina – Listopad – Prosinac 2022.g.

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21, 58/22 ), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21, 103/22).

Standardna kvaliteta plina

Izvješće o kvaliteti plina – Listopad – Prosinac 2022. godina

20221201_20221215_-_GCV_DS20230102

20221201_20221231_-_GCV_DS20230102

20221216_20221231_-_GCV_DS20230102