Kvaliteta prirodnog plina u 2022.g.

Sukladno Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21) i Mrežnim pravilima transportnog sustava (NN 50/18, 31/19, 89/19, 36/20, 106/21 ), operator transportnog sustava tvrtka Plinacro d.o.o. na svojim službenim Internet stranicama https://www.plinacro.hr/default.aspx?id=106 objavljuje polumjesečne izvještaje o kvaliteti prirodnog plina za specifične točke na plinskom transportnom sustavu u RH koji se odnose i na sve plinske distribucijske sustave u RH, usklađene s Općim uvjetima opskrbe plinom, Prilog 2., Tablica 3. Standard kvalitete plina (NN 50/18, 88/19, 39/20, 100/21).

Standardna kvaliteta plina

Izvješće o kvaliteti plina – 2022. godina

20220901_20220915 – NCV_DS20221004_2

20220901_20220930 – NCV_DS20221004_1

20220916_20220930 – NCV_DS20221004_1