Poziv za dostavu ponude – Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022.

Nabavu prirodnog plina za nadoknadu gubitaka Troškovnik i ponudbeni list_fiksna [...]