Nabavu prirodnog plina za nadoknadu gubitaka

Troškovnik i ponudbeni list_fiksna cijena _srpanj

Naručitelj  Plinkom d.o.o.., Vinogradska 41, 33405 Pitomača, OIB: 92107053211 pokrenuo je nabavu prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za srpanj 2022 te Vam upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude.

Plinkom d.o.o.