Zbog radova izgradnje kanalizacijske mreže a zbog mjera sigurnosti u Pitomači danas
20.08.2021. godine, u vremenu od 13:00 do 16:00 sati te sutra 21.08.2021. godine u
vremenu od 07:00 do 14:00 sati bez plina će biti:
-ulica Dragutina Domjanića
-ulica Frana Galovića
Ukoliko predviđeni radovi završe prije navedenog vremena, normalna opskrba
plinom uspostavit će se ranije.
Molimo cijenjene korisnike da uvaže ovu obavijest te da sami aktiviraju regulatore na
svojim objektima nakon završetka radova.
Plinkom d.o.o. Pitomača