Poštovani,

 

Obavještavamo Vas da ćemo u periodu od lipnja do rujna (u ljetnim mjesecima) vršiti procjenu potrošnje plina za kupce iz kategorije kućanstva na temelju potrošnje plina u istom periodu prethodne godine. Procjenu potrošnje plina započinjemo 30.06.2020. godine za obračunski mjesec lipanj 2020. godine. Ponovno očitanje potrošnje plina izvršiti ćemo 30.09.2020. godine.

Ukoliko želite da Vam i ubuduće mjesečna potrošnja plina bude obračunata prema stvarno potrošenim količinama plina, molimo da stanje brojila očitano na zadnji dan u mjesecu dostavite najkasnije do 3. u narednom mjesecu.

Očitanje brojila možete javiti svaki radni dan od 07:00 do 15:00 sati na telefon 033/782-202, osobnom dostavom u prostorije naše tvrtke na adresi Pitomača, Vinogradska 41 ili slanjem preko aplikacije http://komunalno-pitomaca.hr/prijava-potrosnje-plina/

 

S poštovanjem,

Komunalno Pitomača d.o.o.

Direktor

Zdravko Paša, ing.