Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 27. sjednici upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetske subjekte za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2022. – 2026.

Ova odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavljena je u Narodnim novinama Narodne novine, br. 141/21

Energetski subjekt: PLINKOM d.o.o.
Vinogradska 41, 33405 Pitomača